äldre svenska

BraOrd - Lista över bra svenska ord. Gamla och ovanliga svenska

BraOrd startades 1997 för att inte våra gamla fina svenska ord skall falla i glömska och för att du som läser detta skall finna inspiration till att börja använda lite ...

Göteborgs universitetsbibliotek: Äldre svenska kvinnotidskrifter

Här kan du läsa mer om den och andra äldre svenska kvinnotidskrifter från 1800-talet och runt sekelskiftet 1900. Vi porträtterar också redaktörer och författare ...

Äldre svenska frälsesläkter – Wikipedia

Äldre svenska frälsesläkter, vanligen förkortat ÄSF, är det moderna standardverket för genealogin kring svenska medeltida frälse-ätter. Under åren 1957–2013 ...

Digitalt arkiv över äldre svenska kvinnotidskrifter

Digitalt arkiv över äldre svenska kvinnotidskrifter. Tidskrift för hemmet, tidskrift 1859-1885, grundad av Sophie Adlersparre och Rosalie Olivecrona. Syftet var att ...

Ordlistor och ordböcker med gamla svenska ord och dialekter

Ordlistor och uppslagsböcker med gamla svenska ord. SAOB - Svenska Akademins OrdBok innehåller väldigt många äldre ord. Om du trycker på texten i ...

Svenska Språkhistoria - Äldre Nysvenska

1526 var ett historiskt årtal. Nya testamentet översattes nu för första gången helt till svenska. Något senare kom hela bibeln. Gustav Vasa lät, med hjälp av den ...

Ålderdomliga svenska ord som är vanliga i äldre böcker

Detta är en samling svenska ord där några används sällan och andra i stort sett aldrig i ... Det är ord som likväl är vanligt förekommande i en del äldre texter, ...

Äldre svenska romaner | Språkbanken

Språkbanken har genom samarbete med Textalk AB, Mölndal erhållit ett antal optiskt inlästa äldre svenska romaner. Texterna är stavningskontrollerade med ...

Äldre svenska längdmått och ytmått

Tabeller med äldre svenska måttenheter. tunnland, kappland,fjärdingsväg,

elma namn äldre svenska ord björn namnsdag david betydelse