äldre svenska ord

BraOrd - Lista över bra svenska ord. Gamla och ovanliga svenska

BraOrd startades 1997 för att inte våra gamla fina svenska ord skall falla i glömska och för att du som läser detta skall finna inspiration till att börja använda lite ...

GLÖMDA ORD | - din dagliga ordutmaning

Dagens ord är: Likbjudare – en gammal beteckning på person som inbjuder gäster till begravning. Berätta gärna om du använt ordet under dagen. Publicerat i ...

Ordlistor och ordböcker med gamla svenska ord och dialekter

Ordlistor och uppslagsböcker med gamla svenska ord. SAOB - Svenska Akademins OrdBok innehåller väldigt många äldre ord. Om du trycker på texten i ...

Ålderdomliga svenska ord som är vanliga i äldre böcker

Detta är en samling svenska ord där några används sällan och andra i stort sett aldrig i modernt språkbruk. Det är ord som likväl är vanligt förekommande i en ...

Gammalstavning – Wikipedia

Leopolds motståndare menade bland annat att det skulle förefalla obildat att stava exempelvis franska ord efter svenskt uttal, men Leopold hänvisade till ...

Svenska Akademiens ordlista

Nyheten ligger närmast i en något tydligare form för rekommendationerna för dessa ord. Det kan röra sig om ett förslag att använda ett svenskt ord i stället för ett ...

Lista över svenska idiomatiska uttryck – Wikipedia

Detta är en lista över idiomatiska uttryck på svenska. .... Häcklefjäll motsvarar den isländska vulkanen Hekla som i äldre tider ansågs vara ingången till helvetet ...

Gamla Svenska ordspråk från 1800 talet

Många ord är på gammalsvenska och kanske svåra att förstå. Jag har redigerat en del av ordspråken, mycket gammalsvenska finns kvar. Ordspråken speglar ...

Lista över svenska ordspråk – Wikipedia

En mängd olika ordspråk härstammar från äldre bokverk som Gamla ... (\

4. Fornsvenska (ca 1226-1526)

19 nov 2009 ... Orden böjdes i olika kasus (nominativ, ackusativ, genitiv och dativ), och det ... Redan under äldre fornsvensk tid började lånord komma in.

sällskapsspel topplista 2013 ljudböcker topplista 2013 elma namn äldre svenska