valodas zināšanu līmeņi

Valodu zināšanu līmeņu apraksti | Aliuslingua.lv - valodu kursi

Zināšanu līmeņu apraksti atbilst „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” noteiktajiem līmeņiem. Pamatlīmenis ...

Valsts valodas prasmes līmeņi

Valsts valodas prasmes līmeņi un pakāpes ir noteikti 2009.gada 7.jūlija Ministru ... Valsts valodas zināšanu apjoms ir iedalīts trijos valodas prasmes līmeņos:

Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

latviešu valoda - (lv). български - (bg) · español - (es) · čeština - (cs) · dansk - (da) · Deutsch - (de) ... Eiropas Valodu prasmes līmeņi – Pašnovērtējuma tabula ...

Zināšanu līmeņi | SKRIVANEK

Valodu zināšanu līmeņi mūsu Valodu skolā tiek noteikti saskaņā ar šīm pamatnostādnēm. EKPVA nosaka sešus valodas līmeņus, kas interpretē tradicionālo ...

Valodu pase - Europass Latvija

Eiropas Komisija ir izveidojusi Valodu pasi, kas ir Eiropas līmeņa dokuments un palīdz patstāvīgi noteikt un demonstrēt savu svešvalodu zināšanu līmeni un ...

Valodu zināšanas

Valodu zināšanu vērtēšanas skala ir mainīta atbilstoši Eiropas Valodu prasmes līmeņiem. Līdz šim augstākais līmenis, ko varēja atzīmēt CV, tagad ir pielīdzināts ...

Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas .

7 июл 2009 ... Minimālais valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe profesionālo un amata ... uz šādu personas valsts valodas zināšanu un prasmju apjomu:.

Rīga - Valodu kursi - Kursu līmeņi - Goethe-Institut

Pārskats par Gētes institūta valodas kursu un eksāmenu līmeņiem. Valodas ... Gētes institūta valodas kursus kursus, ja viņiem ir atbilstošas valodas zināšanas.

Valsts valoda - Ministru kabineta noteikumi

Valsts valodas zināšanu apjoms ir noteikts, ievērojot profesiju specifiku un attiecīgajā profesijā vai amatā nepieciešamo valsts valodas prasmes līmeni. 4. Valsts ...

CV paraugs, Curriculum Vitae Word

2007 – 2008 Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola, II līmeņa augstākās ... 2005 LU mācību centrs, angļu valodas kursi, sertifikāts. Valodu zināšanas.

itāliešu valoda intensīvie vācu valodas kursi mācības anglijā spāņu valoda online bezmaksas