Cévní klinika

Cévní a Interní Ambulance Praha 8 - Ústecká 789/36a, Praha 8

Vítejte na www stránkách nestátního zdravotnického zařízení. Cévní a Interní Ambulance Praha 8 - C*I*A Praha 8. Naše ambulance se zabývá neinvazivní ...

Žilní klinika: HOME

Žilní klinika. ... HOME - Žilní klinika. Žilní klinika. prim. MUDr. Ota Schütz. Praha 1, Mezibranská 17/1592. Tel.: 222 211 159, 725 550 500. E-mail: ...

Cévní ambulance - FN Motol - Praha

Klinika kardiovaskulární chirurgie poskytuje péči v celém rozsahu oboru cévní chirurgie. Náplní pracoviště je: chirurgická a endovaskulární léčba ...

IKEM: Cévní onemocnění

Klinika transplantační chirurgie má dlouholetou tradici v léčbě cévních onemocnění. Do této skupiny zařazujeme celou řadu nemocí, které vznikají v důsledku ...

Cévní chirurgie | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - Praha

Klinika kardiovaskulární chirurgie VFN v Praze je pracoviště zaměřené na operace srdce a cévního systému.V rámci našeho pracoviště jsme schopni klientům ...

Nemocnice Na Homolce | Cévní chirurgie

Oddělení cévní chirurgie bylo v Nemocnici na Homolce založeno v roce 1990. Za dobu své existence se profilovalo jako oddělení s celostátní a mezinárodní ...

Neinvazivní angiologie - II. interní klinika kardiologie a angio

Neinvazivní angiologie. Oddělení neinvazivní angiologie je tvořeno cévní ambulancí a vaskulární ultrazvukovou laboratoří. Ročně je na cévní ambulanci ...

Centrum žilní chirurgie Kojetín: Operace křečových žil, léčba va

Na naší klinice poskytujeme komplexní péči o pacienty s křečovými žilami. ... Nedílnou součástí péče o pacienty s cévními chorobami je vakuově kompresivní ...

Centra pomoci | Žilní poradna

Cévní a interní ambulance, Praha 8 ... Anny v Brně - I. dermatovenerologická klinika, www, Brno ... Nemocnice Pelhřimov p.o. - cévní ambulance, Pelhřimov.

Cévní a interní ambulance | MUDr. Martin Petrlík

Cévní a interní ambulance MUDr. Martin Petrlík. Odstraňování všech typů křečových žil od nejmenších metliček po největší tzv. kmenové varixy. Vše rychle s ...

Cévní chirurgie praha 1 Soukromá klinika cévní chirurgie Cévní chirurgie ostrava Cévní chirurgie chomutov