Cévní chirurgie

Nemocnice Na Homolce | Cévní chirurgie

Oddělení cévní chirurgie bylo v Nemocnici na Homolce založeno v roce 1990. Za dobu své existence se profilovalo jako oddělení s celostátní a mezinárodní ...

Cévní chirurgie | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - Praha

Klinika kardiovaskulární chirurgie VFN v Praze je pracoviště zaměřené na operace srdce a cévního systému.V rámci našeho pracoviště jsme schopni klientům ...

Cévní chirurgie

Pracoviště cévní chirurgie Krajské nemocnice Liberec existuje jako samostatný obor od roku 1999 a tvoří součást chirurgického oddělení. Léčí se zde zejména ...

VarixCare - Ambulantní poradna pro všeobecnou a cévní chirurgii

Ambulantní poradna pro všeobecnou a cévní chirurgii „ byla založena v roce 1995 jejím dosavadním vedoucím lékařem. Vedoucí lékař je doc. MUDr. Ivan Malý ...

Nemocnice Pardubice - Cévní a plastická chirurgie

Cévní chirurgie. recepce Chirurgické kliniky: +420 466 012 888, 999 lůžková část: +420 466 012 112. Své dotazy zasílejte na adresu: ...

Portál:Chirurgie – WikiSkripta

21. říjen 2014 ... Otázky ke státní zkoušce z chirurgie (1. LF UK, VL) ... MEFANET portál Chirurgie, traumatologie a ortopedie ... Kardiochirurgie a cévní chirurgie.

Cévní chirurgie - péče - Pardubice

Péče v cévní chirurgii zahrnuje problematiku žilní (křečové žíly, otoky, žilní nedostatečnost) i tepennou (známky končetinové nedokrevnosti, zúžení tepen nebo ...

Cévní ambulance - FN Motol

Klinika kardiovaskulární chirurgie poskytuje péči v celém rozsahu oboru cévní chirurgie. Náplní pracoviště je: chirurgická a endovaskulární léčba ...

cevni-chirurgie.cz

Maixner Radek, MUDr.. Maixner, cévní chirurgie, chirurgie, křečové žíly, varixy, sklerotizace, odstranění kožních znamének.

Základní informace | Fakultní nemocnice Hradec Králové

Náplň oboru. Oddělení cévní chirurgie má na Chirurgické klinice FN v Hradci Králové dlouholetou tradici a v současné době je specializovaným a spádový.

Ambulantní operace křečových žil liberec Operace křečových žil metodou rfitt Cévní chirurgie praha Cévní chirurgie praha 4