odstoupit od smlouvy

Kdy mohu i „bezdůvodně“ odstoupit od smlouvy?

Zákon dává spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu jen v případech uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ...

Odstoupení od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pokud: smlouva byla uzavřená přes internet, odstoupení bylo sjednáno smluvně, při prodlení dlužníka, spotřebitel je oprávněn ...

Nový Občanský zákoník - Odstoupení od smlouvy - Podnikatel.cz

(1) Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, ...

odstoupení od smlouvy

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když v souladu s obchodním zákoníkem projev vůle oprávněné strany odstoupit od smlouvy je doručen druhé straně; ...

Kdy je možné odstoupit od smlouvy, aneb co mají společného ...

10. březen 2014 ... Odstoupení od smlouvy, které je jedním ze způsobů zániku nesplněných závazků, je vyhrazeno pouze pro případy uvedené v zákoně nebo ve ...

ERÚ - Vzory odstoupení od smlouvy

Vzory odstoupení od smlouvy. Pokud jste uzavřeli smlouvu mimo prostory obvyklé k podnikání (např. u na ulici), nebo na dálku (např. přes internet), máte právo ...

odstoupení od smlouvy obchodní zákoník

(1) Znamená-li prodlení dlužníka (§ 365) nebo věřitele (§ 370) podstatné porušení jeho smluvní povinnosti, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit, ...

Blog Odstoupení od smlouvy

23. říjen 2013 ... Odstoupení od smlouvy je možné za určitých podmínek i u nájemní smlouvy ... Situace, kdy jsou účastníci oprávněni odstoupit od smlouvy, však ...

Vzor: Odstoupení od smlouvy o koupi zboží přes internet - iDNES.

29. únor 2012 ... 7 Občanského zákoníku má kupující v e-shopu právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí ...

Obchodní podmínky - Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy ...

7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně ...

prodej osobního automobilu smlouvy podle občanského zákoníku samolepka začátečník na auto samolepka na auto pes