smlouvy podle občanského zákoníku

Smlouvy z pohledu nového občanského zákoníku – základní přehled

18. prosinec 2013 ... Smlouvy z pohledu nového občanského zákoníku – základní přehled ... Dle tohoto pravidla je presumována domněnka, že v případě vícero ...

Občanský zákoník mění od roku 2014 i uzavírání smluv. Připravili

27. prosinec 2013 ... Od roku 2014 začne v souvislosti s občanským zákoníkem platit řada změn. ... Smlouvou o dílo se podle § 2586 nového občanského zákoníku ...

Smlouvy podle nového občanského zákoníku

15. listopad 2013 ... Smlouvy podle nového občanského zákoníku. 1. vydání, 2013. JUDr. Ing. Radovan Dávid, PhD. Bc. Michal Hanych. Mgr. Aleš Koubek.

Vzory vybraných smluv pro obce podle nového občanského zákoníku

19. únor 2014 ... Ministerstvo vnitra zveřejňuje pro potřeby obcí vzory vybraných smluv pro obce podle nového občanského zákoníku. Tyto vzory laskavě ...

Musí se po účinnosti nového občanského zákoníku uzavřít všechny

15. říjen 2013 ... Co se stane se stávajícími smlouvami uzavřenými podle současných zákonů? Budou se muset smlouvy nahradit novými, nebo bude stačit jen ...

Proč je zapotřebí být při uzavírání smluv podle nového občanskéh

3. únor 2014 ... Jednání o uzavření smlouvy je podle nového Občanského zákoníku nutno věnovat zvýšenou pozornost. Zákon zakazuje jednání „na oko“ a ...

Občanský zákoník - Část VIII. - Hlava 4 - Smlouva o dílo

Starý občanský zákoník z roku 1964 byl nahrazen od 1.1.2014 zákonem č. ... (1) Zhotovitel je povinen dílo provést podle smlouvy, řádně a v dohodnuté době.

Vzory smluv - Portál POHODA

S odborným týmem právníků jsme pro vás připravili nejčastější vzory smluv dle nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK).

Občanský zákoník - Část VIII. - Hlava 7 - Nájemní smlouva

Starý občanský zákoník z roku 1964 byl nahrazen od 1.1.2014 ... (1) Nájemce je povinen platit nájemné podle smlouvy,jinak nájemné obvyklé v době uzavření ...

Nový občanský zákoník: uzavírání smluv nově, rychleji – a s větš

18. červen 2013 ... Dále se pozastavíme nad otázkou formy smlouvy dle nového občanského zákoníku. Obecně je uplatňován princip bezformálnosti smluv.

kupní smlouva pdf smlouva prodej automobilu prodej osobního automobilu odstoupit od smlouvy