smlouvy o dílo

Občanský zákoník - Část VIII. - Hlava 4 - Smlouva o dílo

(1) Zhotovitel je povinen dílo provést podle smlouvy, řádně a v dohodnuté době. Je-li pro provedení díla stanovena závazná technická norma, musí provedení ...

Smlouva o dílo - vzor

Celková cena díla činí 80 000 Kč. Objednatel do pěti dnů od podepsání smlouvy zaplatí zálohu ve výši 20 000 Kč na účet zhotovitele č. ………. . Zbývající část ...

Smlouva o dílo 2014 - Portál POHODA

Smlouva o dílo 2014 - aktuální úplné znění zákonů, aktualizované každý měsíc. Ucelený seznam právních norem (nejen) pro účetní a podnikatele.

Smluvní právo - Smlouva o dílo - Nový občanský zákoník

NOZ odstraňuje právní dualismus smlouvy o dílo upravené jak v občanském, tak v obchodním zákoníku.

Smlouva o dílo - Podnikatel.cz

Smlouva o dílo. Stáhnout Smlouva o dílo PDF, 101.55 kB. uzavřena dle ... Sb., občanského zákoníku. Vzor smlouvy o dílo podle nového občanského zákoníku ...

Smlouva o dílo | vzory.cz

22. srpen 2014 ... „Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a ... Nový občanský zákoník (NOZ) smlouvu o dílo upravuje v § 2586 a násl.

Smlouva o dílo – Wikipedie

Smlouva o dílo je v českém právu smlouva, na jejímž základě vzniká závazkový poměr, jehož předmětem je zhotovení, údržba, oprava nebo úprava určité věci ...

Nový občanský zákoník mění smlouvy o dílo - Podnikatel.cz

9. září 2013 ... Smlouvu o dílo sjednáte od příštího roku pouze podle nových podmínek. Pozor si musíte dát už při jednání o smlouvě, ale i při sjednání ceny.

Nový občanský zákoník: Smlouva o dílo | Peníze.cz

21. leden 2014 ... Nový občanský zákoník odstraňuje dvojkolejnost obchodní a neobchodní smlouvy o dílo.

dTest: Smlouva o dílo - Nezávislé testy, víc než jen recenze

27. prosinec 2013 ... Jak sjednat smlouvu o dílo podle nového občanského zákoníku a na co si dát pozor?

uzavírání smluv prodej vozidla smlouva prodej automobilu postup smlouva prodej automobilu