uzavírání smluv

Proč je zapotřebí být při uzavírání smluv podle nového občanskéh

3. únor 2014 ... Jednání o uzavření smlouvy je podle nového Občanského zákoníku nutno věnovat zvýšenou pozornost. Zákon zakazuje jednání „na oko“ a ...

Obecné náležitosti uzavírání smluv

14. červenec 2011 ... Uzavírání smluv patří k dennímu životu nejen podnikatele, proto důležité znát obecné náležistosti smluv - předmět smlouvy, smluvní strany aj.

Nový občanský zákoník: uzavírání smluv nově, rychleji – a s větš

18. červen 2013 ... ... zákoníku odlišuje výrazně, a institutům, které tato norma obsahuje zcela nově. Oblastí, kde se pravidla mění zásadně, je také uzavírání smluv.

Smlouvy z pohledu nového občanského zákoníku – základní přehled

18. prosinec 2013 ... Uzavření smlouvy, které je upraveno v § 1731 až § 1745 NOZ, se nijak výrazněji neodchyluje od dosavadní úpravy. Pro úplnost je však nutné ...

Smlouva – Wikipedie

Pro platnost smlouvy platí podmínky, které obecně platí pro platnost právního jednání. K uzavření smlouvy dojde tehdy, kdy dostatečně určitý návrh (oferta) je ...

Uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku

Uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku. Uzavření smlouvy již doručením objednávky zboží nebo doručením pozměněné nabídky? I tyto změny.

Občanský zákoník mění od roku 2014 i uzavírání smluv. Připravili

27. prosinec 2013 ... Od roku 2014 začne v souvislosti s občanským zákoníkem platit řada změn. Připravili jsme rozcestník novinek v oblasti uzavírání smluv.

Uzavírání smluv - plný konsensus ano či ne?

Formální požadavky na postup uzavírání smlouvy však měkčí jednak dispozitivností ... Dosavadní úprava požaduje pro uzavření smlouvy dohodu o podstatných.

Díl 3 – Některá ustanovení o uzavírání smlouvy – Obchodní zákoní

269. (1) Ustanovení upravující v hlavě II této části zákona jednotlivé typy smluv se použijí jen na smlouvy, jejichž obsah dohodnutý stranami zahrnuje podstatné ...

Nový Občanský zákoník - Oddíl 6 - Zvláštní způsoby uzavírání sml

Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy. § 1770. Ustanovení o nabídce a o přijetí nabídky se použijí přiměřeně i na případy, kdy strany ujednají pro uzavření smlouvy ...

prodej vozidla smlouva prodej automobilu smlouva smlouvy o dílo prodej automobilu postup