uzavření smlouvy

Smlouva – Wikipedie

Pro platnost smlouvy platí podmínky, které obecně platí pro platnost právního jednání. K uzavření smlouvy dojde tehdy, kdy dostatečně určitý návrh (oferta) je ...

Proč je zapotřebí být při uzavírání smluv podle nového občanskéh

3. únor 2014 ... Jednání o uzavření smlouvy je podle nového Občanského zákoníku nutno věnovat zvýšenou pozornost. Zákon zakazuje jednání „na oko“ a ...

Smlouvy z pohledu nového občanského zákoníku – základní přehled

18. prosinec 2013 ... Uzavření smlouvy, které je upraveno v § 1731 až § 1745 NOZ, se nijak výrazněji neodchyluje od dosavadní úpravy. Pro úplnost je však nutné ...

Obecné náležitosti uzavírání smluv

14. červenec 2011 ... Uzavírání smluv patří k dennímu životu nejen podnikatele, proto důležité znát obecné náležistosti smluv - předmět smlouvy, smluvní strany aj.

Nový občanský zákoník: uzavírání smluv nově, rychleji – a s větš

18. červen 2013 ... Doposud obecně platilo, že každý může vést jednání o uzavření smlouvy, aniž odpovídal za výsledek, tedy zda bude smlouva uzavřena, ...

Díl 3 – Některá ustanovení o uzavírání smlouvy – Obchodní zákoní

(2) Účastníci mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není upravena jako typ smlouvy. Jestliže však účastníci dostatečně neurčí předmět svých závazků, smlouva ...

Občanský zákoník mění od roku 2014 i uzavírání smluv. Připravili

27. prosinec 2013 ... Od roku 2014 začne v souvislosti s občanským zákoníkem platit řada změn. Připravili jsme rozcestník novinek v oblasti uzavírání smluv.

Uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku

Uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku. Uzavření smlouvy již doručením objednávky zboží nebo doručením pozměněné nabídky? I tyto změny.

Nový Občanský zákoník - Návrh na uzavření smlouvy - Podnikatel.c

(1) Právní jednání směřující k uzavření smlouvy je nabídkou, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho ...

Postup uzavírání smluv pro jednotlivé typy zdravotnických zaříze

2 Smlouvy. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uzavřít smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb pouze tehdy, bylo-li uzavření takové smlouvy ...

jak odstoupit od smlouvy prodej vozidla postup vzory smluv 2014 zdarma prodej automobilu smlouva