jak odstoupit od smlouvy

Kdy mohu i „bezdůvodně“ odstoupit od smlouvy?

Zákon dává spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu jen v případech uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ...

Odstoupení od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pokud: smlouva byla uzavřená přes internet, odstoupení bylo sjednáno smluvně, při prodlení dlužníka, spotřebitel je oprávněn ...

Nový Občanský zákoník - Odstoupení od smlouvy - Podnikatel.cz

(1) Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, ...

odstoupení od smlouvy

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když v souladu s obchodním zákoníkem projev vůle oprávněné strany odstoupit od smlouvy je doručen druhé straně; ...

Bezpečný internet | Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes ..

Výběr zboží přes internet je pohodlný, ale ne vždy jsme po jeho doručení spokojeni. Ze zákona máme možnost od takové koupě odstoupit.

Jak odstoupit od smlouvy: Podepsali jste změnu dodavatele a ...

MÁTE PRÁVO ODSTOUPIT! Podepsali jste nevýhodnou smlouvu? Zjistili jste až druhý den, že jde o změnu dodavatele? Máte právo od smlouvy odstoupit.

Blog Odstoupení od smlouvy

23. říjen 2013 ... Odstoupení od smlouvy je možné za určitých podmínek i u nájemní smlouvy ... Situace, kdy jsou účastníci oprávněni odstoupit od smlouvy, však ...

Kdy je možné odstoupit od smlouvy, aneb co mají společného ...

10. březen 2014 ... Odstoupení od smlouvy, které je jedním ze způsobů zániku nesplněných závazků, je vyhrazeno pouze pro případy uvedené v zákoně nebo ve ...

odstoupení od smlouvy obchodní zákoník

(1) Znamená-li prodlení dlužníka (§ 365) nebo věřitele (§ 370) podstatné porušení jeho smluvní povinnosti, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit, ...

Vzor: Odstoupení od smlouvy o koupi zboží přes internet - iDNES.

29. únor 2012 ... 7 Občanského zákoníku má kupující v e-shopu právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí ...

prodej vozidla postup vzor smlouvy o spolupráci uzavření smlouvy vzory smluv 2014 zdarma