vzor smlouvy o pronájmu

Nájemní smlouva bytu / domu (vzor dle NOZ) - bezrealitky.cz

Vzorová nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku slouží k pronájmu bytu nebo domu.

Nájemní smlouva, smlouva o nájmu bytu - vzor zdarma ke stažení .

16. leden 2014 ... Smlouva o nájmu - formulář, tiskopis, vzor ke stažení zdarma Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014 ___ ___.

Zdarma si stáhněte vzory smluv | RealitníRevoluce.cz

RealitníRevoluce.cz Vám nabízí ke stažení vzory smluv zdarma – Smlouva o budoucí smlouvě kupní, Kupní ... Vzor smlouvy o nájmu nebytového prostoru.

Nájemní smlouva | vzory.cz

11. prosinec 2014 ... označení smluvních stran (pronajímatel, nájemce); předmět nájmu (přesné ... 3.1 Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem ...

Nájemní smlouva - vzor

Předmětem nájmu je byt uvedený v článku I o celkové výměře podlahové plochy 50,5 m2. Byt sestává z pokoje (20 m2), kuchyně (16 m2), koupelny (8 m2), WC ...

Smlouvy nájemní - Vzory smluv

Smlouvy nájemní - - Vzory smluv, Výpověď nájmu nebytových prostor, Smlouva o nájmu nebytových prostor, Smlouva o nájmu věci movité, Výpověď smlouvy o ...

Nájemní smlouva bytu - vzor

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o nájmu bytu tohoto znění: čl. I. Úvodní ustanovení. 1. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem ...

Vzory smluv ke stažení – pronájem | Růst osobnosti - Internetová

Vzory smluv ke stažení zdarma. Věříme, že Vám tato služba pomůže v řešení běžných životních situací. Naleznete zde sekce nájem a pronájem.

Vzor nájemní smlouvy (smlouva o pronájmu)

Smlouva o nájmu bytu uzavřená podle § 685 a následujících Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném znění, níže uvedeného dne mezi těmito smluvními ...

vzor 2 - Nájemní smlouva na byt

Bude-li trvání doby nájmu (ode dne zahájení nájmu do skončení smlouvy) sjednáno na dobu delší než jeden rok, může pronajímatel výši nájemného ...

odstoupení od smlouvy vzor zdarma odstoupeni od smlouvy jednoduchá kupní smlouva na auto vzor vzor nájemní smlouvy na byt